Prywatność i pliki cookies

Ta strona opisuje jak wykorzystywane sa pliki cookies na stronie NumerTygodnia.pl i jak traktowane są dane osobowe.

Cookies to znaki cyfrowe zapisywane w przeglądarce, który umożliwiają NumerTygodnia.pl i dostawcawcom innych usług  wykorzystywanych przez portal (patrz poniżej), rozpoznawanie twojego komputera na różnych stronach internetowych oraz podczas wizyt.

Cookies są używane na prawie wszystkich stronach internetowych. Wszystkie strony internetowe w UE, które używają plików cookies są prawnie zobowiązane do informowania o ich formie wykorzystywania poprzez taki właśnie dokument.

W dowolnym momencie możesz usunąć pliki cookies przechowywane na twoim komputerze. Dowiedz się, jak usunąć pliki cookies.

NumerTygodnia.pl używa cookies do zapamiętania twoich preferencji. Dodatkowo ten portal wykorzystuje szereg usług innych firm, które również korzystają z plików cookies:

Google AdSense
Usługa jest świadczona przez Google i jest używana do wyświetlania reklam na wybranych stronach. Cookies są używane do zarządzania reklamami. Ponadto, przechowywuje się informacje  na temat zainteresowań i danych demograficznych użytkownika na podstawie jego zachowań w przeglądaniu tej strony, oraz innych stronach internetowych używających Google Adsense, i na witrynach Google. Informacje te są wykorzystywane do wyświetlania reklam, które są istotne dla danego użytkownika. Czytaj więcej o tym, jak Google obsługuje zebrane dane. Zebrane informacje nie są udostępniane do wiadomiści NumerTygodnia.pl. Jeśli nie chcesz, by reklamy na tej stronie były wyświetlane na podstawie zainteresowań lub danych demograficznych, możesz zrezygnować na tej stronie.

Nie są gromadzone i przetwarzane żadne dane osobowe są na NumerTygodnia.pl. Dane osobowe przekazane do wymienione powyżej osób trzecich nie są udostępniane na NumerTygodnia.pl.

NumerTygodnia.pl jest publikowany przez:

Christian Schmidt
Østerbrogade 35, 1. tv
2100 København Ø
Dania
+45 28 21 16 18

Wytyczne na tej stronie będą aktualizowane, jeśli zmiany są wprowadzane w odniesieniu do Cookies lub do manipulacji danych osobowych. Wytyczne zostały ostatnio zmodyfikowano w dniu 22 grudnia 2013 roku.

Na strone główną